02. Tag

Galtür,Ischgl, Bodenalpe, Gampenalpe, Heidelberger Hütte, Fimberpass nach Ramosch
TA 2004-02-Tag-4 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-7 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-5 : MTB, Transalp, Transalp 2004 mit Garage : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-11 : MTB, Transalp, Transalp 2004 auf dem Weg nach Ischgl : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-15 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-18 : MTB, Transalp, Transalp 2004
hier wirds langsam steil oder? : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-21 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-23 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-28 : MTB, Transalp, Transalp 2004
Die letzten Schneereste : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-33 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-35 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-37 : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-39 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-41 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-44 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-45 : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-48 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-49 : MTB, Transalp, Transalp 2004 Lefti mit geliehenen Schuhen : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-53 : MTB, Transalp, Transalp 2004
da gehts zum Fimberpass : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-54 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-58 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-60 : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-63 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-62 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-65 : MTB, Transalp, Transalp 2004 es geht Richtung Fimberpass : MTB, Transalp, Transalp 2004
Fimberpass : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-73 : MTB, Transalp, Transalp 2004 die Abfahrt vom Fimberpass : MTB, Transalp, Transalp 2004 Manfred schaut sich die Strecke genau an : MTB, Transalp, Transalp 2004
und dann gehts los : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-81 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-85 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-87 : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-89 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-91 : MTB, Transalp, Transalp 2004 die Anderen laufen lieber : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-95 : MTB, Transalp, Transalp 2004
TA 2004-02-Tag-97 : MTB, Transalp, Transalp 2004 TA 2004-02-Tag-99 : MTB, Transalp, Transalp 2004